Jogcím

Kiválasztott jogcím: Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

Az EMVA-ból az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Utolsó módosítás: 2012.04.19 11:42

A támogatás célja a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók szakmai ismereteinek bővítése a kölcsönös megfeleltetés követelményeit, a gazdálkodás környezeti hatásait, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) keretében támogatott műveletek rendeltetésszerű végrehajtását, és a megvalósított beruházás szakszerű üzemeltetését illetően.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege: Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a rendelet 1. számú mellékletben felsorolt képzéseken való részvételhez.

A támogatott képzések szervezése az FVM által előírt képzési programoknak megfelelően az alábbi célterületeken történhet:

a) a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére az 1. számú mellékletben felsorolt szakképesítést nem adó és Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti, valamint hatósági képzések keretében (a továbbiakban: 1. célterület);

b) az alábbi ÚMVP intézkedések keretében benyújtott kötelező képzés (a továbbiakban: 2. célterület):

ba) 5.3.1.2.1. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (kivéve: a gépvásárlási támogatást);

bb) 5.3.1.1.2. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása;

bc) 5.3.1.4.1. A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása;

bd) 5.3.1.2.3. Mezőgazdasági termékek értéknövelése;

be) 5.3.2.1.4. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések;

bf) 5.3.2.2.5. Erdő-környezetvédelmi kifizetések;

bg) 5.3.2.1.3. Natura 2000 kifizetések.

A jogcím tekintetében elszámolható kiadásnak minősül a VM VKSZI által jóváhagyott projektterven alapuló felnőttképzési szerződésben szereplő képzés részvételi díja, amely tartalmazza a felnőttképzési szerződés szerinti - előzetesen megszerzett tudás beszámításával meghatározott - óraszámú  elméleti és gyakorlati oktatás, a számonkérés vagy szakmai vizsga, a képzés előkészítési, szervezési és adminisztrációs költségeit, valamint szakképesítést nem adó képzések esetében egy nyomtatott - legalább 5 gépelt oldal terjedelmű - oktatási segédlet költségét.

Nem nyújtható támogatás a képzésen részt vevő ügyfél étkezési, szállás- és a képzés helyszínére való oda- és visszautazása költségeinek térítéséhez, tankönyvek vásárlásához, továbbá a pótló-, illetve javítóvizsga díjához.

Az egy naptári évben, egy ügyfél által benyújtott kérelmek alapján megállapítható támogatás összege az 1. célterületre vonatkozóan legfeljebb 275 000 forint.

Nem támogatható az a támogatási és kifizetési kérelem, amely esetén a támogatás nem éri el a 10 000 forintot.

A támogatás mértéke az elszámolható kiadás 100%-a.

Az ügyfél egyesített támogatási és kifizetési kérelmét, a képzés befejezését követően - az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerében rögzített adatok alapján  - a rendeletben meghatározott benyújtási időszakokban, elektronikus űrlapon nyújthatja be az MVH-hoz.

A támogatás részletes feltételeit a vidékfejlesztési miniszter 139/2008. (X.22.) FVM rendelete tartalmazza!

Kapcsolódó jogcímek