Kiválasztott jogcím: Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás