Jogcím

Kiválasztott jogcím: Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás

Mezőgazdasági termékek értéknövelése-jogcímismertető

Utolsó módosítás: 2012.05.31 10:09

Az ismertető célja a jogcímhez kapcsolódó információk összefoglalása.

Az ismertető célja a jogcímhez kapcsolódó információk összefoglalása.

Támogatás 49/2012 (V.22.) VM 2. § szerinti célterületeken, kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. mellékletében szereplő termékek - kivéve halászati termékek - feldolgozását szolgáló műveletekre vehető igénybe

A támogatott beruházás keretében a következő tevékenységek valósíthatóak meg:

  • építés és felújítás;
  • gép- és technológia beszerzés;
  • szoftver fejlesztés és az azt kiszolgáló hardver beszerzés.

A támogatási kérelemben a fentieken túl, a beruházást érintő bizonyos egyéb elszámolható kiadások is támogathatók az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 31.§-ában meghatározottak szerint.

Támogatás igénybevételére jogosultak azok az egyéni vállalkozók, egyéni cégek, jogi személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, amelyek

  • kis- és középvállalkozásnak (a továbbiakban: KKV) vagy
  • nagyvállalatnak minősülnek

és megfelelnek az alábbi feltételeknek:

1. mezőgazdasági termelők esetén:

  • a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 EUME-t és
  • értékesítésből származó árbevételük 50%-a vagy több mint 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termék értékesítéséből, és ez az arány a beruházás után is megmarad a kötelező üzemeltetés végéig.

2. nem mezőgazdasági termelők esetén:

  • értékesítésből származó árbevételük kevesebb, mint 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termék értékesítéséből és ez az arány a beruházás után is megmarad a kötelező üzemeltetés végéig.

Kapcsolódó jogcímek