Jogcím

Kiválasztott jogcím: A mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére nyújtott szaktanácsadás

Az EMVA-ból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások

Utolsó módosítás: 2012.04.19 12:19

A támogatás célja a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott támogatás révén a kölcsönös megfeleltetés és a munkahelyi biztonsági követelmények betartásának elősegítése, valamint a gazdálkodás összteljesítményének javítása.

Támogatás az alábbi célterületekre irányuló, a TSzK által nyújtott szaktanácsadási szolgáltatások után vehető igénybe:

a) a kölcsönös megfeleltetés előírásainak való megfelelés;

b) a közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági előírások betartása;

c) a gazdálkodás összteljesítményének javítása.

A támogatás igénybevételéhez kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatásnak legalább az a) és b) pont szerinti célterületre ki kell terjednie. A támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő, az erdőgazdálkodó, és a kertészeti termelő.

A támogatás mértéke ügyfelenként nem haladhatja meg a szaktanácsadási szolgáltatásonként elszámolható összes kiadás 80%-át.

Az ügyfél a támogatási kérelmét a TSzK integrált rendszerén keresztül nyújthatja be.

Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki rendelkezik az MVH által kibocsátott, a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatási kérelmet jóváhagyó támogatási határozatával. Az ügyfél legkésőbb a támogatási határozat keltétől számított 10. kifizetési kérelem benyújtási időszakban nyújthatja be utolsó kifizetési kérelmét az adott támogatási határozattal odaítélt összegre vonatkozóan.

Az ügyfél a kifizetési kérelmét szintén a TSzK integrált rendszerén keresztül nyújthatja be.

A támogatás részletes feltételeit a vidékfejlesztési miniszter 52/2007. (VI.28.) FVM rendelete tartalmazza!

Kapcsolódó jogcímek