Kiválasztott jogcím: Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás

Megjelenés: 2007.06.07. 14:27 Utolsó módosítás: 2009.10.30. 09:58

Tájékoztató

az „Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás” jogcím keretében benyújtott támogatási kérelem módosítására vonatkozóan

A 30/2007. (IV.23.) és a 37/2007. (V.21.) számú MVH közlemények alapján benyújtott támogatási kérelmek módosítására a kérelmek benyújtására nyitva álló időszak végéig – 2007. június 15-ig - van lehetőség a jelen tájékoztató mellékletét képező formanyomtatványok felhasználásával. Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a módosító kérelmet, ha azt

nem formanyomtatványon,

nem a megadott határidőben nyújtották be, illetve ha az

nincs aláírva.

A kitöltött módosító kérelmet a támogatási kérelmek benyújtásától eltérő módon, kizárólag postai úton kell benyújtani a lakóhely, illetve székhely szerint illetékes MVH megyei kirendeltség címére. A nem postai úton benyújtott kérelmeket az MVH elutasítja.

Az illetékes MVH megyei kirendeltségek levelezési címét a 30/2007. (IV.23.)  MVH közlemény 8. melléklete tartalmazza.

A támogatási kérelem módosításához az alábbi formanyomtatványok közül csak a módosítással érintett nyomtatványokat, illetve azok megfelelő részeit töltse ki:

- D0101-01 Módosító kérelem - Támogatási kérelem - Főlap

- D0028-01 Módosító kérelem - Támogatási kérelem – Gép betétlap

- D0045-01 Módosító kérelem - Támogatási kérelem – Pénzügyi terv I – SFH betétlap 2007

- D0046-01 Módosító kérelem - Támogatási kérelem – Pénzügyi terv II – Pénzügyi terv betétlap

 

Budapest, 2007. június 6.

 

Margittai Miklós

elnök