Jogcím

Kiválasztott jogcím: Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású növényi alapú nyersszesz, nyersolaj

Növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítése-jogcímismertető

Utolsó módosítás: 2009.11.17 15:23

Az ismertető célja a jogcímhez kapcsolódó információk összefoglalása.

A támogatott beruházás keretében a következő tevékenységek valósíthatóak meg:

  

A támogatás alapját képező technológiai blokkok (az adott, körülhatárolható gyártási folyamatrészt ellátó, egymással funkcionálisan összetartozó gép-, berendezés csoport, azok elhelyezésére szolgáló épület, építmény) létesítéséhez kapcsolódó

● gépbeszerzés, szerelés

● építés, épület felújítás, - bővítés

● szoftver, hardver, laboreszközök beszerzése

                        ● kapcsolódó infrastruktúra telephelyen történő kialakítása

 

A támogatási kérelemben a fentieken túl, a beruházást érintő egyes egyéb elszámolható kiadások is támogathatók az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 31.§-ában (Egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó rendelkezések) meghatározottak szerint.

 

Támogatás igénybevételére jogosultak a

  • mezőgazdasági termelők,
  • termelői csoportok (TCs-k),
  • a kis- és középvállalkozásnak minősülő (a továbbiakban: KKV), vagy nagyvállalatnak minősülő jogi személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok

Kapcsolódó jogcímek