Jogcím

Kiválasztott jogcím: Mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előál

Az EMVA-ból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások

Utolsó módosítás: 2012.04.19 11:51

A támogatás célja a mezőgazdaságban a megújuló energiaforrások kiterjedt használatának elősegítése, valamint a termelők fosszilis energiafüggőségének mérséklése.

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe mezőgazdasági energiafelhasználást biztosító biomassza kazán és az előállított energia szétosztását, tárolását szolgáló eszközök beszerzéséhez.

Támogatás igénybevételére jogosult:

-a mezőgazdasági termelő és a termelői csoport. A mezőgazdasági termelő ügyfél a támogatást akkor veheti igénybe, ha a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME).

-Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első lezárt teljes gazdasági évben a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME).

A támogatás feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen a fejlesztés megvalósítására vonatkozó, gépészmérnöki végzettséggel rendelkező személy által készített és aláírt technológiai tervvel. A támogatás igénybevételének további feltétele az ügyfél nyilatkozata a felhasználni tervezett - tüzelőberendezés típusával és az éves alapanyagigénnyel összhangban álló - biomassza tüzelőanyag forrásáról és formájáról.

Egy támogatási kérelem alapján igényelhető támogatás összege legfeljebb 30 millió forint lehet.

A támogatás részletes feltételeit a vidékfejlesztési miniszter 78/2007. (VII.30.) FVM rendelete tartalmazza!

Kapcsolódó jogcímek