Jogcím

Kiválasztott jogcím: Öntözés, melioráció

Az EMVA-ból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

Utolsó módosítás: 2012.04.19 12:09

A támogatás célja hozzájárulni a mezőgazdasági vízgazdálkodás területén a környezetkímélő, víz és energiatakarékos öntözési, a talaj védelmét, vízmegtartó képességét javító meliorációs, és a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotát, a belvízvédelmet és vízkárelhárítást, továbbá a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében a vízhiány csökkentését, a vizek és vizes élőhelyek jó ökológiai állapotának elérését, megőrzését szolgáló mezőgazdasági üzemi és közösségi beruházások megvalósításához.


Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbi célterületeken történő tevékenységek megvalósításhoz:

a) külterületen a vízrendezés közösségi beruházásaira, vízkárelhárításra, belvízvédelemre; a közcélú létesítmények belterületi szakaszaira támogatás abban az esetben nyújtható, ha a külterületi vízkárok megelőzésére, csökkentésére irányuló fejlesztésekkel együtt valósulnak meg (1. célterület);

b) az öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, ennek keretében

ba) az üzemen belüli, támogatott építéssel együttjáró fejlesztésekre (2.1 célterület),

bb) a közösségi fejlesztésekre (2.2 célterület);

c) a melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, ennek keretében

ca) az üzemen belüli beruházásokra (3.1 célterület),

cb) a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére (3.2 célterület).

(2) Rétegvízből történő öntözővíznyerésre alapuló öntözési beruházások esetén csak a víz- és energiatakarékos mikroöntözési technológiákat tartalmazó fejlesztések támogathatók.

 

A támogatás részletes feltételeit a vidékfejlesztési miniszter 34/2008. (III.27.) FVM rendelete tartalmazza!

Kapcsolódó jogcímek