Jogcím

Kiválasztott jogcím: Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása

Utolsó módosítás: 2021.03.24 12:07

Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők és az általuk alkotott csoportok számára a minőségrendszerekben való részvétel elősegítése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a termelők versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány mezőgazdasági termelők és csoportjaik együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,52 milliárd Ft. Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. Az Intézkedés keretében egyszerűsített költségelszámolásra van lehetőség. Az évenkénti támogatási összeg 1000 euró termelőnként, mely egyösszegű átalány formájában kerül kifizetésre. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 5000 eurónak megfelelő forintösszeg /termelő, illetve csoport/5 év.

Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatás célja, hogy erősítse a termelők biztosabb integrációját az élelmiszerláncba, és az Európai Unió (a továbbiakban: EU) és Magyarország által elismert minőségrendszerek és az azok keretében előállított termékek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében. A felhívás további célja a mezőgazdasági termelők által előállított magasabb hozzáadott értékű és minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerekben való részvételének ösztönzése.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. március 2. napjától 2022. december 30. napjáig van lehetőség.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

 

Kapcsolódó jogcímek