Kiválasztott jogcím: Borok promóciója az Európai Unió területén

Megjelenés: 2020.03.02. 12:34 Utolsó módosítás: 2020.03.02. 12:42

Az Európai Unió területén történő borpromóció támogatása

Az intézkedés célja

A támogatás olyan program megvalósításához igényelhető, amely a fogyasztóknak a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikk (1) bekezdése a) pontja szerinti tájékoztatását kívánja elősegíteni.

 

A támogatás jogosultja

Támogatásra az a kérelmező jogosult, amely rendelkezik az agrárpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott programjavaslattal.

 

Programjavaslatot

  • a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a hegyközségi tanács, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: hegyközségi törvény) 22. § (1) bekezdése szerinti esetben a hegyközség,
  • a hegyközségi törvény 4. § b) pontja szerinti két vagy több borászati termelő által alkotott társulás,
  • olyan szakmai szervezet, amely tagjainak legalább 75%-a az előző pontban meghatározott termelő, vagy ilyen szervezetek társulásai, illetve
  • a fenti pontokban meghatározott borászati termelők vagy szervezetek társulásai nyújthatnak be.

 

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a program elszámolható költségeinek 50%-a. A program megvalósításához igényelhető támogatás összege legalább 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg, legfeljebb 3 000 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

 

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.