Kiválasztott jogcím: Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése

Megjelenés: 2013.08.09. 08:38 Utolsó módosítás: 2013.08.09. 11:42

2013. évi kertészeti gépbeszerzés - Csatolandó dokumentumok hitelesítése

A mellékelendő dokumentumok másolatát elegendő-e csatolni, vagy hitelesített másolat, vagy eredeti okirat kell?

A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában (azaz elektronikus másolatként) kell csatolni a kérelemhez (R. 5. § (2) bekezdés). Kérjük, az eredeti dokumentumok szkennelését szinesben tegyék meg.