Kiválasztott jogcím: Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése

Megjelenés: 2013.08.09. 11:54 Utolsó módosítás: 2013.08.09. 14:11

2013. évi kertészeti gépbeszerzés - Beszerzés megkezdése

Azoknak a gépeknek a beszerzését, amik a támogatásban szerepelnének, el lehet e kezdeni a beszerzését saját felelősségre, a támogató határozat előtt?

A támogatási rendelet hatályba lépését követően (július 25.) a művelet megkezdhető, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy a művelet megvalósítását (Művelet megvalósítása a Vhr. 3. § 4. pontja szerint: „a műveletet alkotó összes tevékenység okirattal igazolt lezárása; az okirat építési beruházás esetén a jogerős használatbavételi engedély, az üzembe helyezés feltételeként külön jogszabály által előírt közokirat vagy magánokirat, egyéb esetben a gazdasági eseményről kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylat". Ha a beruházás több gép beszerzésére irányul (és több bizonylat kerül kiállításra), akkor ezen számviteli bizonylatok közül a legkésőbbi teljesítési dátumú tekintendő a megvalósítási idő záró időpontjának.) követő 3 hónapon belül az utolsó kifizetési kérelmet be kell nyújtani. Kifizetési kérelmet azonban csak jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfél nyújthat be. A támogatási kérelmek elbírálásának határideje 90 nap.