Kiválasztott jogcím: Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése

2013. évi kertészeti gépbeszerzés - Nagyértékű beruházás lehet-e később, a bírálat során kisértékű?

Ha 14.285.714 Ft-ot meghaladó, nagyértékű pályázatot nyújtok be, és az elbírálás során nagyértékű gépbeszerzés támogatására nem leszek jogosult, akkor a kisértékű gépbeszerzés értékhatáráig hozhat-e támogató döntést a hivatal, vagy teljes egészében el kell utasítania a pályázatot?

2013. évi kertészeti gépbeszerzés - Gép referencia ára

A gép beszerzési értéke csak a gépkatalógusban lévő referenciaár lehet, vagy lehet kevesebb is?

2013. évi kertészeti gépbeszerzés - Őstermelők önfoglalkozatása

Őstermelő is minden esetben önfoglalkoztatás? Nyugdíjas őstermelő esetén is értelmezhető az önfoglalkoztatás?

2013. évi kertészeti gépbeszerzés - Éves beszámoló, főkönyvi kivonat, adóbevallás stb. csatolása

A támogatási kérelemhez szükséges-e csatolni éves beszámolót, főkönyvi kivonatot?

2013. évi kertészeti gépbeszerzés - nem ÁFA-körös mezőgazdasági őstermelő esetében mi a támogatás alapja?

Amennyiben nem ÁFA-körös mezőgazdasági őstermelőként pályázok, abban az esetben a 35%-os támogatást a beszerzésre kerülő gép(ek) nettó, vagy bruttó árából kell számítani?

2013. évi kertészeti gépbeszerzés - Nem lesz-e gond, hogy olyan növényen lesz használatban a megvásárolni kívánt gép, ami még nincs?

Ügyfelem jelenleg barackossal rendelkezik, a 4 EUME kertészet megvan. Viszont öntözőt venne, amit olyan zöldség ültetvényen használna, amit majd jövő évtől termelne. Ez a növény most nincs termelésben, egy új földje lesz és azon termeli majd. Így pályázhat-e és nem lesz-e gond, hogy olyan növényen lesz használatban, ami még nincs?

2013. évi kertészeti gépbeszerzés - Kisértékű beruházás pontozása

A nagy értékű gépbeszerzés pontozását megtaláltam, viszont a kis értékű gépberuházás pontozását nem találtam meg. Abban kérném a segítséget, hogy ezt hol találom meg.

2013. évi kertészeti gépbeszerzés - Egyéni vállalkozói igazolvány benyújtása kötelező

A 62/2013 (VIII 24) VM rendelet 5. § (6) bekezdés f) pontja szerint a támogatási kérelemhez csatolni kell az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát. Ezt hogyan kell teljesíteni, mostanában nem is nyomtatják ki, vagy csak egy plasztik lapot kapunk. Kérem írják le pontosan mert a kérelem benyújtása után nincs hiánypótlás.

2013. évi kertészeti gépbeszerzés - Meghatalmazás

Az elektronikus kérelem benyújtásához elegendő korábbi meghatalmazás (pl. amellyel az ÁTK4-hez tartozó KK benyújtásra került), vagy új meghatalmazást kell kérni?

2013. évi kertészeti gépbeszerzés - Beszerzés megkezdése

Azoknak a gépeknek a beszerzését, amik a támogatásban szerepelnének, el lehet e kezdeni a beszerzését saját felelősségre, a támogató határozat előtt?

2013. évi kertészeti gépbeszerzés - Szakmai gyakorlat igazolása

Nagyértékű beruházáshoz szükséges legalább 5 éves szakmai gyakorlati igazolást kértem a falugazdásztól és egy olyan igazolást kaptam, amelyik nem úgy néz ki, mint az MVH közleményben szereplő (5. melléklet) igazolás. Ezt elfogadja az MVH?

2013. évi kertészeti gépbeszerzés - Másodvetés

EMVA kertészeti géptámogatás igénybevételére jogosult-e az a termelő, aki a 4 EUME-t meghaladó kertészeti üzemméretét másodvetésű kultúrából akarja teljesíteni?

2013. évi kertészeti gépbeszerzés - Használt gép támogatható?

A pályázat keretében lehetőség van-e használt eszköz beszerzésére?

2013. évi kertészeti gépbeszerzés - Csatolandó dokumentumok hitelesítése

A mellékelendő dokumentumok másolatát elegendő-e csatolni, vagy hitelesített másolat, vagy eredeti okirat kell?