Kiválasztott jogcím: Ültetvények korszerűsítése, telepítése

Megjelenés: 2009.11.16. 09:38 Utolsó módosítás: 2013.09.24. 14:07

Ültetvénykorszerűsítés - ismertető

Az ismertető célja a jogcímhez kapcsolódó információk összefoglalása. (A kérelem benyújtásához szükséges a jogcímrendelet és közlemény/ek, valamint a kapcsolódó joganyag/ok ismerete.)

A támogatás célja

A támogatás célja ültetvények telepítésével, meglévő ültetvények korszerűsítésével, a fajtaszerkezet javításával a piaci igényekhez alkalmazkodni tudó hatékony és minőségi követelményeknek megfelelő gazdálkodás hátterének megteremtése.

A támogatás jellege

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a támogatási rendeletben felsorolt ültetvény faj/fajtaszerkezet-változtatása, korszerűsítése érdekében meglévő ültetvények újratelepítésére, kiegészítő jellegű telepítésére és új ültetvények telepítésére és a termőre fordulásáig történő ápolásához.

Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő, ha

 • a TEÁOR szerinti 01.1., 01.3., növénytermelési, vegyes gazdálkodási tevékenységet végez,
 • Ha az ügyfél „működő" vállalkozás, a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME).
 • Ha az ügyfél „induló" vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalnia kell, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME).

A támogatás feltételei

 • Az ügyfél köteles a következő tevékenységeket a támogatási határozat kézhezvételétől számított 12 hónapon belül befejezni: terület-előkészítés, tápanyagfeltöltés, szaporítóanyag-beszerzés, telepítés, támberendezés-létesítés, kerítés illetve térburkolat-kialakítás, parcellán belüli öntözési rendszer kiépítése korszerűsítése.
 • az ültetvényt termesztésben tartani a beruházás befejezésétől számított támogatási határozatban meghatározott időpontig;
 • az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt;
 • a támogatási rendeletben meghatározott elvárt hozamszintet teljesíteni;
 • Alma, meggy, őszibarack, szilva és bodza fajok telepítése esetében a támogatás feltétele a telepítendő terület 200%-ának megfelelő, szeder, köszméte, pirosribiszke fajok telepítése esetében a telepítendő terület 100%-ának megfelelő ültetvény kivágása.

A támogatás mértéke

A támogatás összege évente és ügyfelenként legfeljebb 100 millió forint lehet. E rendelet alapján a támogatásban részesülő területekre a kötelező termesztésben tartásig e jogcím keretében egy alkalommal vehető igénybe támogatás.

A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 60%-a,

 • ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő és
 • a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy a NATURA 2000 területen valósul meg.

Ha a fenti feltételek közül csak 1 teljesül, akkor 50 %, ha egy sem akkor 40 % támogatható a beruházás elszámolható kiadásaiból.

A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet 2008. évben február 1.-március 17. között lehet benyújtani postai úton a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon a lakóhely/székhely szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez.

A támogatási kérelem elbírálása

A támogatási kérelmeket az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatósága a rangsor állításával bírálja el a támogatási rendeletben megtalálható pontrendszer alapulvételével.

Kifizetési kérelem benyújtása

Kifizetési kérelmek beadása évente lehet benyújtani az MVH-hoz:

 • az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint, valamint
 • augusztus 1. és 31. között a megvalósított és az egységes kérelemben bejelentett ültetvényekre vonatkozóan lehet benyújtani

A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a telepített, a kivágott és meglévő, korszerű ültetvények határvonalainak vázrajzát, külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 0,5 méter pontossággal megadott koordinátáinak feltüntetésével, valamint a mérésről szóló jegyzőkönyv másolatát.