Jogcím

Kiválasztott jogcím: Termelői csoportok létrehozása, működése (EMVA)

Termelői csoportok működése (EMVA)

Utolsó módosítás: 2021.04.16 09:29

Az 59/2007. (VII.10.) FVM rendelet (továbbiakban: jogcímrendelet) alapján támogatás vehető igénybe a termelői csoportok létrehozásához és adminisztratív működésének támogatásához.

 

Támogatásra azon termelői csoport jogosult, amely a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott elismerési okirattal rendelkezik, és a támogatási időszak alatt az elismerési okirata nem kerül visszavonásra.


A támogatás mértéke az adott évi támogatási vagy kifizetési kérelem benyújtását megelőző naptári évre vonatkozó termelési érték alapján kerül kiszámításra.

 

A termelési érték a termelői csoport tagjai bizonylattal igazolt tagi árbevételének kompenzációs felárral csökkentett összege. A termelői csoport elismerési dátumát követően csak a termelői csoporton keresztül történő értékesítésből származó tagi árbevétel képezheti a támogatás alapját.


A támogatás degresszív jellegű. Egy-egy termelői csoportnak folyósítható legnagyobb támogatás az első és második évben 100˙000 euró a harmadik évben 80˙000 euró a negyedik évben 60˙000 euró, az ötödik évben pedig 50˙000 euró lehet.


Nem jogosult támogatásra a dohány, illetve a halászati ágazatban elismert termelői csoport, továbbá az a termelői csoport, amely a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 133/2004 IX.11.) FVM rendelet alapján támogatásban részesült, és a támogatási időszak lejárta után minősített elismerését nem szerezte meg.

 

A jogcím vonatkozásában támogatási és kifizetési kérelem benyújtására már nincs lehetőség!

Kapcsolódó jogcímek