Jogcím

Kiválasztott jogcím: Fiatal erdők állománynevelése

Fiatal erdők állománynevelése

Utolsó módosítás: 2013.09.24 15:56

Támogatást olyan erdőgazdálkodó, azaz az erdészeti hatóság által vezetett erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő tulajdonos vagy jogszerű használó igényelhet, aki legalább 20 hektár olyan erdőrészlet területén gazdálkodik, amely magán- vagy önkormányzati tulajdonban van.

A támogatási jogosultság megállapítása során az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő adatoknak a támogatási kérelem benyújtási időszakának első napja szerinti aktuális állapotát kell figyelembe venni.


A támogatás tárgya
Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az erdők gazdasági értékét növelő
a) befejezett ápolás,
b) tisztítás,
c) törzsnyesés
céljára, a támogatási rendeletben meghatározott feltételek szerint.

Támogatható műveletek
Befejezett ápolás keretein belül támogatható műveletek:
• kézi ápolás: kapálás, kaszálás, metszés, fakivágás;
• gépi ápolás: tárcsázás, kultivátorozás, talajmarás, kaszálás, fakivágás;
• a terepi munkák erdészeti szakirányítása.
Tisztítás keretein belül támogatható műveletek:
• a kézzel vagy géppel végzett tisztítás, tisztítási anyag megsemmisítése,
• a terepi munkák erdészeti szakirányítása.
Az Evt. 7. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti faültetvény, vagy kultúrerdő természetességi kategóriájú erdőkben a fentieken túl:
• a kézi ápolás: kapálás, kaszálás, metszés;
• a gépi ápolás: tárcsázás, kultivátorozás, talajmarás, kaszálás.
Törzsnyesés keretein belül támogatható műveletek:
• a kézzel vagy géppel végzett nyesés, nyesési anyag megsemmisítése;
• a terepi munkák erdészeti szakirányítása.

A támogatás mértéke
A jóváhagyható támogatás összege egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban beadott kérelme alapján legfeljebb 70 000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 21 millió forint.

Az ügyfél a felsorolt műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2014. október 31-ig végezheti el.

A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet 2013. február 1. és 2013. február 28. között a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet benyújtani postai úton az MVH által, rendszeresített nyomtatványokon, az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti igazgatósághoz postai úton egy példányban.
Egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy kérelmet nyújthat be erdészeti igazgatóságonként.


A támogatási kérelem elbírálása
A támogatási kérelmeket az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatósága a rangsor állításával bírálja el a támogatási rendeletben megtalálható pontrendszer alapulvételével. Támogató döntés olyan támogatási kérelem esetében hozható, amely rangsorban legalább 20 pontot ér el.

 

Kifizetési kérelem benyújtása

Kifizetési kérelmet a támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül kell benyújtani az erdészeti igazgatóság székhelye szerint illetékes MVH területi kirendeltséghez.

Tevékenység megvalósítása: az adott erdőrészletre benyújtott kifizetést alátámasztó bizonylatokban, számlákban, szerződésekben a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozóan feltüntetett teljesítési dátumok közül erdőrészletenként a legutolsó.

Az ügyfélnek a kifizetési kérelemhez csatolnia kell a munka elvégzését igazoló kiadásigazoló bizonylat másolatát és a tételes számlarészletezőt, amelyek tartalmazzák a támogatási kérelemben szereplő erdőrészlet azonosítókat.

Kapcsolódó jogcímek