Jogcím

Kiválasztott jogcím: Juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése

Juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése (EMVA JKJ)

Utolsó módosítás: 2011.09.05 09:57

A juh- vagy kecsketenyészet tartója a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján támogatást vehet igénybe az elektronikus egyedi jelölőeszközök beszerzéséhez, a beszerzés költségeinek részbeni, utólagos megtérítéséhez.


A támogatás összege egyedi elektronikus egyedi jelölőeszközönként a támogatási időszak alatt az alábbiak szerint alakul:


a) 2010. évben gyártott elektronikus egyedi jelölőeszköz után: 1,02
b) 2011. évben gyártott elektronikus egyedi jelölőeszköz után: 0,82
c) 2012. évben gyártott elektronikus egyedi jelölőeszköz után: 0,61
d) 2013. évben gyártott elektronikus egyedi jelölőeszköz után: 0,40
e) 2014. évben gyártott elektronikus egyedi jelölőeszköz után: 0,20
eurónak megfelelő forintösszeg.


A támogatás értékének felső határa a támogatási időszak alatt állattartónként 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg/év, az állatlétszámtól függetlenül.


A támogatást az az állattartó veheti igénybe, aki


• juh- vagy kecsketenyészet tartója;
• szerepel a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerben;
• eleget tesz a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet előírásainak és
• rendelkezik legalább 10 db állattal.


A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.


A támogatási kérelmek benyújtásának időpontjáról az MVH a hatályos jogszabálynak megfelelően Közleményben értesíti az ügyfeleket. A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.

Kapcsolódó jogcímek