Kiválasztott jogcím: Energia ültetvények telepítése (LSZ/FSZ)

Megjelenés: 2009.11.12. 12:59 Utolsó módosítás: 2013.09.25. 14:46

Fás-, és lágyszárú energiaültetvények telepítése - ismertető

Az ismertető célja a jogcímhez kapcsolódó információk összefoglalása. (A kérelem benyújtásához szükséges a jogcímrendelet és közlemény/ek, valamint a kapcsolódó joganyag/ok ismerete.)

A támogatás célja: a mezőgazdasági területeken a fás szárú energia ültetvények, energianövények telepítésével az élelmiszer termékpályák stabilizálása, alternatív kultúraválasztási lehetőség biztosítása, az eróziós és belvíz okozta károk mérséklése, a kedvezőtlen talajszerkezet javítása, a megújuló energiaforrások széleskörű elterjesztése, a vidéki lakosság foglalkoztatottságának és életszínvonalának javítása.

A támogatás igénybevételének fontosabb feltételei:

  • A beruházás a gazdaság üzemmérete haladja meg a 4 EUME-t. (Induló vállalkozás esetében a beruházás befejezését követő első teljes naptári évre kell ezt a méretet elérni!)
  • Energiafű esetében fémzárolt vetőmag, nádféléknél kórokozóktól mentes szaporítóanyag használható fel. Évelő, lágy szárúak telepítéséről telepítési napló vezetése szükséges.
  • A beruházást a támogatási határozat kézhezvételétől számított 12 hónapon belül be kell fejezni, legalább a telepítéstől számított 5 évig az energiaültetvényt fenntartani.
  • Évelő lágy szárú telepítéséhez agrár/kertész szakember által készített telepítési terv, fás szárú esetében jogerős telepítési engedély, a termés értékesítését biztosító legalább 5 évre szóló - előszerződés, szerződés, a saját célú felhasználás vállalásáról nyilatkozat.
  • A 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényű kérelem esetén üzleti terv .
  • A legkisebb támogatható parcella nagysága 1 ha.

Nem támogatható:

  • Védett természeti, illetve NATURA 2000 területen történő telepítéshez, illetve ott, ahol a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), illetve az Agrár Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP), vagy a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) társfinanszírozásában fás szárú, vagy évelő, lágy szárú energiaültetvény, vagy ültetvénytelepítési, vagy erdőtelepítési támogatást igényeltek.

A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 40%-a. (Fiatal gazda esetében, vagy kedvezőtlen adottságú területen (KAT), 50%-a; ha fiatal gazda és KAT,  területen telepít ekkor pedig 60%-a.)

A támogatás maximális összege ügyfelenként és évente 735 000 eurónak megfelelő forint összeg .

Kifizetési kérelem benyújtása:

Kifizetési kérelmet évente lehet benyújtani az MVH-hoz:

  • az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint,valamint
  • augusztus 1. és 31. között melyhez a megvalósított és a 71/2007 (VII. 27.) valamint a 72/2007 (VII. 27.) FVM Rendelet 8.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint bejelentett ültetvényekre vonatkozóan kizárólag további elszámolások mellékelhetők.

A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a telepített, a kivágott és meglévő, korszerű ültetvények határvonalainak vázrajzát, külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 0,5 méter pontossággal megadott koordinátáinak feltüntetésével, valamint a mérésről szóló jegyzőkönyv másolatát.