Kiválasztott jogcím: Fiatal mezőgazdasági termelők

Megjelenés: 2009.11.10. 15:58 Utolsó módosítás: 2014.04.25. 13:03

Fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatás

A fiatal mezőgazdasági termelő a 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján a mezőgazdasági tevékenységének megkezdéséhez, egy alkalommal jövedelempótló támogatást vehet igénybe.

 

A támogatás összege - amennyiben az ügyfél által a 4. évre vállalt üzemmérete eléri

•-        a 4-7 EUME-t (bele nem értve a 7 EUME nagyságú üzemméretet) 20 000 euró,

•-        a 7-10 EUME-t (bele nem értve a 10 EUME nagyságú üzemméretet) 30 000 euró, valamint

•-        a 10 vagy annál több EUME-t 40 000 eurónak

megfelelő forintösszeg.

A támogatást az veheti igénybe, aki megfelel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.

A támogatási kérelem 2014. május 1. és május 15. között nyújtható be az MVH-hoz a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 63/2014. (IV. 17.) MVH Közleményben foglaltaknak megfelelően.

A támogatásban részesülő ügyfél a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelmet a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül köteles az MVH által közzétett közleményben előírt formában, postai úton benyújtani az MVH-hoz.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján támogatásban részesülő ügyfelek minden évben március 1. és március 31. között nyújthatnak be kifizetési kérelmet a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igénylésére.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet alapján támogatásban részesülő ügyfelek minden évben május 1. és május 31. között nyújthatnak be kifizetési kérelmet a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igénylésére.