Jogcím

Kiválasztott jogcím: Iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program

Iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program

Utolsó módosítás: 2023.07.21 09:58

Az intézkedés célja

A hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésének elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása érdekében a köznevelési intézményekben tanuló gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével történő ellátása, a tanulók gyümölcs és zöldségfogyasztással, az egészséges étkezéssel kapcsolatos ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése.

A támogatási összeg igénylői

A támogatási összeget az a szállító igényelheti, akinek/amelynek az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban történő részvételét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) előzetesen jóváhagyta, és aki/amely rendelkezik legalább egy köznevelési intézmény fenntartójával kötött és a Kincstár által jóváhagyott, az iskolagyümölcs és iskolazöldség szállítására vonatkozó megállapodással.

A támogatás mértéke

A megállapodásnak megfelelően leszállított és kiosztott, az előírásoknak megfelelő iskolagyümölcsre és iskolazöldségre az intézkedés végrehajtását szabályozó nemzeti rendeletben termékenként, szállítási időszakonként és adagonként meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe. Az egy héten kiosztandó termékeket úgy kell megválasztani, hogy a támogatás egy hétre és egy főre számított mértéke legfeljebb kettőszázharminc forint bruttó összeg lehet.

A tanév során a szállító által ellátott gyermekek tekintetében a nemzeti rendelet előírásainak megfelelően megvalósított kísérő intézkedés végrehajtásáért igényelhető támogatás mértéke tanulónként és alkalmanként kilencven forint, de tanulónként és tanévenként legfeljebb háromszázhatvan forint.

A kísérő intézkedéssel egyidejűleg minden egyes, a kérelmező által ellátott tanuló részére ajándékként kiosztott munkafüzetek nyomtatási költségeire igényelhető támogatás mértéke munkafüzetenként legfeljebb bruttó hatvan forint.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszer, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetők el.

Kísérő intézkedések bejelentése a Kincstár felé

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet 9. § (3) előírja, hogy „A tervezett kísérő intézkedést, annak megvalósítási dátumát, helyét (a köznevelési intézmény feladatellátási helyének neve, címe, azonosítója) a megvalósítást megelőző tizenötödik napig be kell jelenteni a Kincstár részére...” Kérjük a tisztelt Ügyfeleket, hogy bejelentéseiket a

kiserointezkedes@allamkincstar.gov.hu

e-mail címre tegyék meg. Fontos, hogy ez az e-mail cím csakis a kísérő intézkedések bejelentésére szolgál.

Kérdéseiket, észrevételeiket továbbra is az Ügyfélszolgálat elérhetőségein, valamint az iskolagyumolcs@allamkincstar.gov.hu e-mail címen tehetik meg.

Kapcsolódó jogcímek