Kiválasztott jogcím: Tanulók tejjel és tejtermékekkel történő ellátásának támogatása

Megjelenés: 2013.03.27. 15:42 Utolsó módosítás: 2018.02.15. 11:36

Lehet módosítani a benyújtott kifizetési kérelmet?

Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 7. § (1) és (3) bekezdései értelmében a kérelmező a kifizetési kérelmét és a kérelemhez csatolandó dokumentumok szkennelés útján előállított változatát a Magyar Államkincstárhoz elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül köteles benyújtani. Az FM rendelet 7. § (4) bekezdése kimondja, hogy a kifizetési kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb az adott szállítási időszakot követő harmadik hónap utolsó napjáig elektronikus úton módosítható. A kérelem módosítása esetén az utolsó kérelem kerül elbírálásra, a kérelem benyújtásának időpontját az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja jelenti.