Jogcím

Kiválasztott jogcím: Borászati beruházás

Van az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt utóellenőrzés (Borászati beruházás)?

Utolsó módosítás: 2022.11.28 17:50

A 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 11. § (1-7) bekezdései alapján a támogatásban részesített borászati gépet, technológiai berendezést a támogatás folyósításától számított legalább öt évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség).

Az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a kérelmezőt terhelő kötelezettségek helyszíni ellenőrzése a pénzügyi évben jóváhagyott kérelmek legalább 10%-ára terjed ki.

Fentieken felül az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is végezhet utólagos ellenőrzést a támogatás igénybe vevőnél az igénybe vett támogatás és az azokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek jogszerűsége tekintetében. A támogatási kérelemhez mindig hiteles, valós gazdasági eseményeken alapuló dokumentumokat kell benyújtani, ezek utólag ellenőrzésre kerülhetnek. Az üzemeltetési kötelezettség alatt utólag feltárt esetleges jogsértések az igénybe vett támogatás visszakövetelését eredményezhetik.

 

Kapcsolódó jogcímek