Jogcím

Kiválasztott jogcím: Borászati beruházás

Módosítható a jóváhagyott borászati beruházás támogatási kérelem?

Utolsó módosítás: 2022.11.28 17:27

Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 5. § (7) bekezdése alapján, a támogatás akkor fizethető ki, ha a támogatási kérelemmel jóváhagyott beruházást teljes egészében végrehajtották.

Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 5. § (8) bekezdésben foglaltak alapján a jóváhagyott támogatási kérelem bármely elemének a módosítását be kell jelenteni a Kincstárnak. Egy jóváhagyott támogatási kérelem kizárólag egy alkalommal módosítható.

Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 5. § (9) bekezdésben foglaltak alapján a Kincstár a támogatási kérelem módosítását követően megállapítja a módosított támogatási kérelem alapján igényelhető támogatás maximális összegét, amely nem haladhatja meg a módosítást megelőzően jóváhagyott támogatási kérelem alapján megállapított támogatás összegét.

Amennyiben a beruházás nem a jóváhagyott támogatási kérelem alapján valósul meg az alábbi esetekben a támogatási kérelem módosítását be kell jelenteni a Kincstárnak:

-amennyiben módosul a beszerzett eszköz

-amennyiben módosul a beszerzett mennyiség

-amennyiben mégsem kerül egy vagy több eszköz beszerzésre

-amennyiben más szállítótól kerül beszerzése az eszköz

-amennyiben változik az üzemeltetési hely

Egy jóváhagyott támogatási kérelem kizárólag egy alkalommal módosítható, ezért célravezető valamennyi módosítást egyszerre bejelenteni, a kifizetési kérelem benyújtása előtt.

 

A 2007. évi XVII. törvény 42. § (4) bekezdése alapján az EMGA-ból finanszírozott, valamint a tagállami hatáskörben hozott intézkedések esetén, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kérelem benyújtási határidejét követően a benyújtott kérelemre vonatkozóan nem nyújtható be olyan módosítási kérelem, ami az eredeti kérelemben megjelölt igényt, támogatási alapot vagy összeget meghaladja, kivéve ha

a) a kérelemhez már benyújtott mellékletek vagy a kérelemhez kapcsolódóan lefolytatott helyszíni ellenőrzés a módosított igényt alátámasztják és

b) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a módosítás beérkezésének időpontjában a kérelemről még érdemben nem hozott döntést.

Kapcsolódó jogcímek