Jogcím

Kiválasztott jogcím: Borászati beruházás

Milyen sorrendben kerülnek bírálatra a benyújtott támogatási kérelmek (Borászati beruházás)?

Utolsó módosítás: 2022.11.28 17:03

A Kincstár a támogatási kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el.

Hiányosan vagy hibásan benyújtott támogatási kérelem esetén az elbírálás sorrendjét a hiánypótlás teljesítésének Kincstárhoz történő beérkezésének napja határozza meg.

A támogatási keret túligénylése esetén, a kérelmek beérkezésének sorrendje alapján, a keretkimerülés napján bírált hiánytalan támogatási kérelmek közötti sorrendet – az elsőbbségi kritérium figyelembevételével - a támogatási kérelmekben igényelt támogatás összegének növekvő sorrendje határozza meg.

A Kincstár a 2021-2023. pénzügyi évekre vonatkozó támogatási keretösszegen (30 millió euró) felüli igényt tartalmazó támogatási kérelmeket elutasítja.

Kapcsolódó jogcímek