Jogcím

Kiválasztott jogcím: Borászati beruházás

Milyen dokumentumokat kell a borászati beruházás kifizetési kérelemhez csatolni?

Utolsó módosítás: 2022.11.28 17:18

Az 53/2020. (X.27.) AM rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján a kifizetési kérelemhez csatolni kell:

 • a borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez kapcsolódó
  • adásvételi szerződés, illetve hitelszerződés másolatát;
  • számla és annak kifizetését igazoló bizonylat másolatát;
  • átadás-átvételt igazoló dokumentum másolatát;
  • a gyártó által kiállított, a borászati gép, technológiai berendezés gyártási időpontját igazoló dokumentum másolatát;
  • üzembehelyezési jegyzőkönyv másolatát;
  • a borászati gép, technológiai berendezés műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által kiállított dokumentum másolatát;
 • a gazdasági aktát vezető hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező a szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettségének a kifizetési kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben határidőben eleget tett;
 • az üzemeltetési hely szerinti üzemre vonatkozó, az adott borászati gép, technológiai berendezés szabályszerű működtetését lehetővé tevő működési engedély másolatát;
 • az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását;
 • a kérelmező 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti nyilatkozatait (kitöltő felületen szükséges megadni).

Kapcsolódó jogcímek