Jogcím

Kiválasztott jogcím: Borászati beruházás

Milyen borászati gépre, technológiai berendezésre lehet támogatási kérelmet benyújtani (Borászati beruházás)?

Utolsó módosítás: 2022.11.29 13:47

Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 2. § (2) bekezdés alapján az alábbi tevékenységek támogathatók:

a) a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése, új, első üzembehelyezésű technológiai rendszer kialakítása, továbbá a szőlészeti és borászati tevékenységekhez és a termékek forgalmazásához kapcsolódó adatszolgáltatási, bejelentési, nyilvántartási kötelezettségek teljesítését, illetve az ügyvitelt és vállalatirányítást szolgáló hardver- és szoftverbeszerzés, valamint hardver- és szoftverfejlesztés;

b) a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése;

c) az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet alapján támogatott borászati gép vagy technológiai berendezés üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzése és üzembe helyezése

Támogatás olyan, 2020. január 1-jét követően első alkalommal üzembe helyezett borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez nyújtható,

a) amely a borászati üzem szőlőfeldolgozó, borkészítési vagy - palackozási kapacitásának növekedésével vagy a piaci igényekhez való alkalmazkodáson keresztül hozzájárul a kérelmező versenyképességének növeléséhez, és

b) amelynek célja a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet) 50. cikkében meghatározott termékek (Bor, Még erjedésben lévő újbor, Likőrbor, Pezsgő, Minőségi pezsgő, Illatos minőségi pezsgő, Szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, Gyöngyöző bor, Szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyöző bor, Szőlőmust, Részben erjedt szőlőmust, Szárított szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust, Sűrített szőlőmust, Finomított szőlőmust sűrítmény, Szárított szőlőből készült bor, Túlérett szőlőből készült bor, Borecet) előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése.

 

Támogatás olyan támogatható tevékenység megvalósításához igényelhető, amelynek

a) beszerzése nem önállóan irányul napelem- vagy napkollektorrendszer létesítésére,

b) beszerzése nem minősül pótló beruházásnak,

c) beszerzésével teljesülnek az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 2. § (3) bekezdésében foglalt támogatási feltételek,

d) az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 2. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésének indokoltsága bemutatásra kerül,

e) üzemeltetési helye Magyarország területén van.

Kapcsolódó jogcímek