Jogcím

Kiválasztott jogcím: Borászati beruházás

Mi az elsőbbségi kritérium (Borászati beruházás)?

Utolsó módosítás: 2022.11.28 17:30

Az elsőbbségi kritérium alapján, a Kincstár a támogatási kérelmek jóváhagyása során előnyben részesíti azokat a kérelmeket, amelyek megvalósítása kedvező hatást fejt ki az energiamegtakarítás, a globális energiahatékonyság és a környezeti szempontból fenntartható folyamatok tekintetében. Amennyiben a tervezett beruházás megfelel ennek a kritériumnak, erről a támogatási kérelemben nyilatkozni kell, és mellékelni kell energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet által kiállított igazolást a beruházást megelőző, valamint a beruházást követő, a beruházással elérni kívánt állapotról.

Az elsőbbségi kritérium alapján érvényesített előny, azt jelenti, hogy az adott kérelem abszolút előnyben részesül az összes, azonos támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott kérelem vonatkozásában, amennyiben a beruházás megfelel ennek a kritériumnak és megfelelően kerül benyújtásra az elsőbbségi kritérium érvényesítéséhez szükséges dokumentum.

Milyen dokumentumot szükséges benyújtani az elsőbbségi kritérium érvényesítéséhez?

Abban az esetben ha a kérelmező az53/2020. (X. 27.) AM rendelet 8. § (1) bekezdésében hivatkozott elsőbbségi kritériumot  érvényesíteni kívánja, a (2) bekezdésben foglaltak alapján az (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozó nyilatkozattétel esetén csatolni kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet által kiállított igazolást a beruházást megelőző, valamint a beruházást követő, a beruházással elérni kívánt állapotról, mely energiahatékonysági igazolásnak a (3) bekezdésben meghatározott adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia.

Amennyiben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet által kiállított igazolás mind formailag mind tartalmilag megfelel az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet ben előírtaknak, az elsőbbségi kritérium érvényesíthető.

Kapcsolódó jogcímek