Jogcím

Kiválasztott jogcím: Borászati beruházás

Lehet-e módosítani a benyújtott támogatási kérelmet a benyújtási időszak lezártát követően (Borászati beruházás)?

Utolsó módosítás: 2022.11.29 10:22

Igen, amennyiben a beruházás nem a jóváhagyott támogatási kérelemben foglalt tartalommal valósul meg (a jóváhagyott támogatási kérelem bármely elemének a módosítását be kell jelenteni a Kincstárnak (módosul a beszerzett eszköz, módosul a beszerzett mennyiség, módosul a műszaki tartalom, mégsem kerül egy vagy több eszköz beszerzésre, más szállítótól kerül beszerzése az eszköz, változik az üzemeltetési hely), a kifizetési kérelem benyújtása előtt, a támogatási kérelem módosítását kell kezdeményezni.

 

A módosítás nem veszélyeztetheti a beruházás célkitűzéseinek megvalósulását, kellően indokoltnak kell lennie és a módosítást a Kincstárnak jóvá kell hagynia.

Kapcsolódó jogcímek