Jogcím

Kiválasztott jogcím: Borászati beruházás

Ki jogosult borászati beruházás támogatására?

Utolsó módosítás: 2022.11.29 10:31

Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés alapján támogatásra az a kérelmező jogosult, aki:

a) a támogatási kérelemben és a kifizetési kérelemben megjelölt borászati gép, technológiai berendezés vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból - a Vidékfejlesztési Program valamely intézkedése keretében - nem rendelkezik érvényes támogatói okirattal;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik működési engedéllyel;

c) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;

d) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában - a kisüzemi bortermelő kérelmező kivételével - rendelkezik az üzemeltetési helyre vonatkozó adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel;

e) esetében a benyújtási időszak utolsó napjától számított három éven belül a borászati hatóság véglegessé vált határozattal a borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetési helye szerinti borászati üzemet véglegesen nem zárta be, vagy tevékenységét ideiglenesen nem függesztette fel; és

f) nyilatkozik arról, hogy

fa) a borászati gépet, technológiai berendezést a támogatás folyósításától számított legalább öt évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használja, üzemelteti (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség),

fb) az üzemeltetési kötelezettség alatt bekövetkező amortizáció, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás vagy jótállás alapján felmerülő csereok esetén a borászati gépet, technológiai berendezést saját forrás terhére az új borászati géppel, technológiai berendezéssel azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező, a csere megvalósulásának bejelentésétől számított két évnél nem régebbi gyártású borászati gépre, technológiai berendezésre cseréli,

fc) az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkezik a borászati gép, technológiai berendezés kizárólagos üzemeltetését biztosító joggal,

fd) a borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetésének helyén üzemeltet-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gépet, technológiai berendezést, vagy folyamatban van-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gép, technológiai berendezés beszerzése, amely vonatkozásában 2014. január 1-jét követően a Vidékfejlesztési Program keretében érvényes támogatói okirattal rendelkezik,

fe) a borászati gép, technológiai berendezés vásárlásával összefüggő gazdasági eseményről elkülönített nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén elkülönített analitikus nyilvántartást vezet.

Kapcsolódó jogcímek