Jogcím

Kiválasztott jogcím: Borászati beruházás

Borászati beruházás esetében postai úton be lehet nyújtani dokumentumot (pl.: egyéb kérelmet, hiánypótlást, módosítási kérelmet, fellebbezést)?

Utolsó módosítás: 2022.11.28 16:52

Postai úton be lehet nyújtani dokumentumot (pl.: egyéb kérelmet, hiánypótlást, módosítási kérelmet, fellebbezést)?

Postai úton nem lehet kérelmet benyújtani, az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kérelmező vagy elsődleges képviselője/meghatalmazottja/kamarai meghatalmazottja a kérelemre indult eljárásban – ideértve a bírósági felülvizsgálat és a felügyeleti eljárás kivételével a jogorvoslati eljárást is – a Kincstár felé teljesítendő, a Rendeletben, valamint a Kincstár döntésében meghatározott kötelezettségét, illetve jogosultságát kizárólag elektronikus úton, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételével teljesítheti, illetve gyakorolhatja.

A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával (a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény rendelkezése alapján – kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén – a Kincstár az iratokat az utolsó iratot benyújtó személynek kézbesíti).

A nem előírt módon benyújtott dokumentumok az eljárás során nem vehetőek figyelembe.

Kapcsolódó jogcímek