Jogcím

Kiválasztott jogcím: Borászati beruházás

A támogatási kérelemben jóváhagyott összes tételre kell a kifizetési kérelmet benyújtani, vagy elég azokra tételekre benyújtani, amik a kifizetési kérelem benyújtási időszakáig megvalósultak (Borászati beruházás)?

Utolsó módosítás: 2022.11.28 17:11

Figyelemmel a 2016/1149/EU Bizottsági rendelet 54. cikkében szereplő általános elvekre, a kifizetési kérelemre támogatás akkor fizethető ki, ha a támogatási kérelemben jóváhagyott valamennyi borászati gép, technológiai berendezés beszerzése maradéktalanul megvalósult.

Az 53/2020. (X.27.) AM Rendelet 5.§ (7) bekezdése alapján a támogatás akkor fizethető ki, ha a támogatási kérelemmel jóváhagyott beruházást teljes egészében végrehajtották.

Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 4. § (3)   bekezdése alapján a kérelmező a támogatási kérelemhez kapcsolódóan egy kifizetési kérelmet nyújthat be.

Egy támogatási kérelem vonatkozásában egy kifizetési kérelem nyújtható be.

Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 5. § (8) bekezdésben foglaltak alapján a jóváhagyott támogatási kérelem bármely elemének a módosítását be kell jelenteni a Kincstárnak. Egy jóváhagyott támogatási kérelem kizárólag egy alkalommal módosítható.

Amennyiben a kifizetési kérelem benyújtásáig valamely támogatási kérelemben jóváhagyott beruházási tétel nem valósul meg, módosítási kérelemt szükséges benyújtani.

Egy jóváhagyott támogatási kérelem kizárólag egy alkalommal módosítható, ezért célravezető valamennyi módosítást egyszerre bejelenteni, a kifizetési kérelem benyújtása előtt.

Kapcsolódó jogcímek