Jogcím

Kiválasztott jogcím: Viharkár de minimis támogatása

A mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálása támogatás

Utolsó módosítás: 2019.10.09 10:16

Intézkedés célja

A mezőgazdasági termelő a 2019. május 1. és augusztus 31. közötti időszakban bekövetkezett vihar által a termelőeszközében okozott kár részbeni kompenzálása céljából egyszeri, vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást vehet igénybe.

 

Támogatás jogosultja

Támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely – egyéb feltételek mellett – tulajdonában van a vihar által károsodott termelőeszköz, továbbá rendelkezik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) károsodott termelőeszköz fekvése szerint illetékes megyei ügyintéző szervezete által kiállított igazolással.

 

Támogatás mértéke

A támogatás mértéke legfeljebb a termelőeszközben keletkezett és a NAK által igazolt kár összege azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

 

Benyújtási idő

A támogatási kérelem 2019. október 15. és október 31. között postai úton nyújtható be a Kincstárhoz.

A Kincstár a fenti határidőn túl benyújtott, valamint a hiányos kérelmeket elutasítja. A benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

 

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

 

Kapcsolódó jogcímek