Kiválasztott jogcím: Komlóültetvények létesítésének támogatása

Megjelenés: 2019.10.09. 10:36 Utolsó módosítás: 2019.10.09. 11:33

Komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás

Intézkedés célja

Vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás nyújtása a komlóültetvény létesítéséhez szükséges talaj-előkészítés, alaptrágyázás, valamint a támrendszer és öntözési rendszer kiépítéséhez szükséges műveletekre.

Támogatás jogosultja

A 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet alapján támogatás igénybevételére az a természetes személy vagy jogi személy jogosult, aki – egyéb feltételek mellett – a 2019. november 16. és 2021. május 30. közötti támogatási időszakban komlóültetvényt létesít.

A műveleteket a támogatási kérelmek benyújtását követően lehet megkezdeni.

Támogatás mértéke

A támogatás mértéke a támogatási időszakban létesített komlóültetvény létesítésének műveleteihez (talaj-előkészítés, alaptrágyázás, támrendszer és öntözési rendszer kialakítás)  kapcsolódó, új anyag beszerzési költség, valamint gépi és élőmunka igénybevételéhez kapcsolódó költség számlával igazolt összegének 75%-a, de legfeljebb hektáronként 6 millió forint.

A támogatás nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

Benyújtási idő

A támogatási kérelmek benyújtási ideje 2019. október 15-étől 2019. október 30-áig, postai úton a Kincstár részére.

A kifizetési kérelmek benyújtási ideje 2020. május 15-étől 2021. június 30-áig, postai úton a Kincstár részére.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.