Kiválasztott jogcím: Méz termelésének és forgalmazásának támogatása

Megjelenés: 2009.11.02. 12:17 Utolsó módosítás: 2018.10.10. 16:53

Méz termelésének és forgalmazásának támogatása

 1. Az intézkedés célja

 

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján.

 

 1. A támogatás jogosultja

 

Az alábbi intézkedések igénybevételére az a Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően kérelemre nyilvántartásba vett vagy legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó természetes vagy jogi személy (méhész-gazdálkodó) jogosult, aki vagy amely rendelkezik a kérelembenyújtás évére vonatkozóan az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnél (OMME) érvényes tagsági igazolással és megfelel az intézkedés végrehajtását szabályozó jogszabályokban előírt feltételeknek:

 • méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, valamint a léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása;
 • varroa atka elleni alternatív védekezés keretében – higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása;
 • kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszerének kialakításának és a rendszer fenntartásának támogatása intézkedésen belül a keretek megjelölésére alkalmas, az OMME által nyilvántartott kaptárazonosító számmal ellátott rádiófrekvenciás azonosító beszerzésének támogatása (a továbbiakban: keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító beszerzésének támogatása);
 • vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása;
 • az Európai Unióban található kaptárak állománypótlásának támogatása intézkedés keretében a méhállomány mind állat-egészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlásához (a továbbiakban: méhanya támogatás) nyújtandó támogatás;
 • varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezés támogatása.

 

Az alábbi intézkedésekre kizárólag az OMME igényelhet támogatást:

 • méhészeti képzés országos koordinálásának, valamint méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének támogatása;
 • kongresszus, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút, nemzetközi rendezvény megszervezésének és az azokon való részvétel támogatása;
 • szaktanácsadó-hálózat működtetésének támogatása;
 • termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra beszerzésének támogatása;
 • kaptárazonosító rendszer működtetésének, valamint az operátori tevékenység támogatása;
 • méhészeti termékek elemzését végző laboratóriumok támogatása;
 • tenyészanyag vizsgálat és az ahhoz kapcsolódó adatgyűjtés támogatása;
 • fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításának és működtetésének támogatása;
 • méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatása;
 • egyéb alkalmazott kutatás, szakmai tanulmányok és diplomamunkák támogatása.

 

Az alábbi intézkedésekre az OMME, illetve az OMME tagszervezetei igényelhetnek támogatást:

 • regionális rendezvény megszervezésének és az azon való részvétel támogatása;
 • elméleti ismeretterjesztés támogatása;
 • bemutató méhészetek látogatásának támogatása;
 • méhbetegségek felismeréséhez és a védekezéshez szükséges ismeretek átadásához szükséges képzések támogatása.

 

 1. A támogatás mértéke

 

A 2018. augusztus 1-jén megkezdődött és 2019. július 31-ig tartó 2018/2019. végrehajtási időszakban igénybe vehető támogatások mértékét és a támogatás igénybevétel szabályait a 4/2017. (I. 23.) FM rendelet határozza meg.

 

  IV. Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.