Jogcím

Kiválasztott jogcím: Borok promóciója harmadik országokban

A harmadik országokban történő borpromóció támogatása

Utolsó módosítás: 2020.11.10 08:38

2020-2023 támogatási időszak

Az intézkedés célja

A támogatás olyan program megvalósításához igényelhető, amely az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve a borszőlő fajtájának jelzésével ellátott borászati termékek versenyképességének javítását, valamint az alábbi harmadik országokban történő megismertetését és promócióját célozza:

 • Amerika Egyesült Államok
 • Egyesült Királyság
 • Dél-Korea
 • Fülöp-szigetek
 • Indonézia
 • Japán
 • Kanada
 • Kína
 • Malajzia
 • Norvégia
 • Oroszország
 • Svájc
 • Szerbia
 • Szingapúr
 • Vietnám

 

A támogatás jogosultja

Támogatásra az a kérelmező jogosult, amely rendelkezik az agrárpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott programjavaslattal.

 

Programjavaslatot

 • a hegyközségi tanács, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: hegyközségi törvény) 22. § (1) bekezdése szerinti esetben a hegyközség,
 • a hegyközségi törvény 4. § b) pontja szerinti két vagy több borászati termelő által alkotott társulás,
 • olyan szakmai szervezet, amely tagjainak legalább 75%-a az előző pontban meghatározott termelő, vagy ilyen szervezetek társulásai,
 • a hegyközségi törvény 4. § b) pontja szerinti borászati termelő,
 • a fenti pontokban meghatározott borászati termelők vagy szervezetek társulásai nyújthatnak be.

 

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a program elszámolható költségeinek 50%-a. Az egy program megvalósításához igényelhető támogatás összege legalább 25 000 eurónak megfelelő forintösszeg, legfeljebb 400 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

 

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

 

Kapcsolódó jogcímek