Jogcím Jogcím

Kiválasztott jogcím: Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfelelés

Megjelenés: 2009.11.12. 12:46 Utolsó módosítás: 2009.11.12. 14:40

Tájékoztató az EU környezetvédelmi, állatjóléti és –higiéniai előírásoknak való megfeleléséhez nyújtott támogatás igénybevételéhez

Célja az állattartók segítése legfeljebb 5 éven keresztül, jövedelempótló támogatás, valamint környezetvédelmi célú beruházási- illetve állatjóléti és –higiéniai célú beruházási támogatás révén.

E támogatás igénylésére a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében utoljára 2007. évben volt lehetőség.

Az utolsó kifizetési kérelmeket 2009. január 31-ig fogadta be az MVH, melyek bírálatát követően a támogatási forma lezárult. A kérelmezőnek a támogatás igénylése érdekében a támogatási időszak minden évében kifizetési kérelmet kellett benyújtania.

A támogatási határozatban jóváhagyott összeg kifizetésének feltétele volt, hogy a kérelmező a támogatási időszak során megfelel-e az alábbi feltételeknek:

• naprakész állomány-nyilvántartást vezet a tartási helyen tartott állatokról;

• a támogatási kérelemben vállalt, illetve jóváhagyott állatlétszámot (állatfajonként és korcsoportonként) legalább hat hónapig, borjú, malac, hízósertés korcsoport esetén két hónapig fenntartja;

• a kérelmező eleget tesz az állatok nyilvántartására vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek (állatok jelölése, állatmozgások jelentése, nyilvántartások vezetése, stb.);

• jövedelempótló támogatás esetén a tartási hely megfelel az alapvető állatjóléti előírásoknak;

• beruházási támogatás esetén a jóváhagyott beruházásokat a támogatási kérelemben meghatározott helyen és az ott leírt módon valósítja meg; a támogatási határozatban jóváhagyott beruházások megvalósítását a támogatási kérelem benyújtása után kezdi meg, és a kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 75%-ban, majd az MVH által megszabott határidőig teljes mértékben megvalósítja;

• a megvalósított beruházások megfelelnek a környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásoknak, amit az Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága igazol;

• beruházási támogatás esetén a beruházások megvalósításáról építési naplót vezet;

• építési engedély köteles beruházás esetén rendelkezik a területileg illetékes építésügyi hatóság használatbavételi engedélyével.