Jogcím

Kiválasztott jogcím: Mezőgazdasági területek erdősítése (NVT)

Vis maior kérelmet hogyan kell benyújtani?

Utolsó módosítás: 2021.05.03 14:18

Vis maior kérelmet hogyan kell benyújtani?

94/2015. (XII. 23) Korm. rendelet 3. pontja rendelkezik a vis maior kérelem benyújtásáról:

6. § (1) Az esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést, valamint az esemény bekövetkezését igazoló dokumentumokat elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az erre szolgáló elektronikus felületen.

 

A Magyar Államkincstár 60/2020. (VI. 30.) számú KÖZLEMÉNYE a vis maior esemény elektronikus úton történő bejelentéséről

 

VI. A vis maior esemény bejelentés benyújtásának módja

A vis maior esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést, valamint az esemény bekövetkezését igazoló dokumentumokat kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet bejelenteni – a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető – Elektronikus ügyintézés alkalmazás, vis maior esemény bejelentésére szolgáló elektronikus felületeken.

 

Az Elektronikus ügyintézés (E-ügyintézés) alkalmazás elérésének útvonala:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes

 

  1. Azon intézkedések esetén, amelyek nem kapcsolódnak az Egységes Kérelemhez

(jellemzően az EMGA belpiaci, külpiaci, intervenciós intézkedések, a nemzeti támogatások,

illetve az ÚMVP és a VP alapján meghirdetett EMVA-ból finanszírozott intézkedések)

az „E-ügyintézés” alkalmazás „Általános ügyintézés” menüpontján belül az „Általános Vis

Maior kérelem” almenüpontja alatt kell a bejelentést megtenni.

 

Az általános vis maior bejelentés benyújtásához kapcsolódó felhasználói kézikönyv az

alábbi útvonalon keresztül érhető el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/4415414/tajekoztatok

 

  1. Az Egységes Kérelemhez kapcsolódó azon intézkedések esetén, amelyeknél a vis maior esemény csak az adott évre vonatkozó kérelmére van hatással*, az „E-ügyintézés” alkalmazás „Elektronikus kérelemkezelés” menüpontján belül az „Egységes Kérelem” „EK – adott év – kiválasztás” almenüpontja alatt kell a bejelentést megtenni.

 

* az Egységes Kérelemhez kapcsolódó minden EMGA-ból finanszírozott közvetlen támogatásra, valamint nemzeti támogatásra vonatkozó kérelmet érintő vis maior, valamint az EMVA-ból finanszírozott intézkedések esetében a kifizetési kérelmet érintő vis maior, illetve az olyan EMVA intézkedésekre vonatkozó vis maior, amelyeknél a támogatási kérelem egyben kifizetési igénylés is.

 

A tárgyévi Egységes Kérelemhez kapcsolódó vis maior bejelentés benyújtásához kapcsolódó felhasználói kézikönyv az alábbi útvonalon keresztül érhető el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes

 

  1. Az Egységes Kérelemhez kapcsolódó azon intézkedések esetén, amelyeknél a vis maior esemény a több évre vonatkozó kérelmére/kötelezettségvállalására** van hatással, valamint a vis maior esemény egyéb, az Egységes Kérelemhez nem kapcsolódó intézkedéseket (is) érint, akkor az „E-ügyintézés” alkalmazás „Általános ügyintézés”menüpontján belül az „Általános Vis Maior kérelem”almenüpontja alatt kell a bejelentést megtenni.

**azon ÚMVP, illetve VP alapján meghirdetett, EMVA-ból finanszírozott intézkedésekkel kapcsolatos vis maior, amelyek esetében a támogatási kérelmet a kifizetési igénylést megelőzően kellett benyújtani, és a vis maior esemény nem csak az adott évi kifizetési igénylést érinti, hanem a támogatási kérelemhez kapcsolódik

Kapcsolódó jogcímek