Kiválasztott jogcím: Tej-, tejtermék-export

Megjelenés: 2009.11.05. 14:55 Utolsó módosítás: 2021.02.08. 12:08

Tej-, tejtermék-export engedélyezése és támogatása

Jogcím/intézkedés célja

Jelenleg kizárólag a Kanadába, az Amerikai Egyesült Államokba és a Dominikai Köztársaságba kontingens alapján történő export esetén kell exportengedélyt kérelmezni a Magyar Államkincstártól.

Az intézkedés célja az egyes tej és tejtermékek Európai Unión (EU) kívüli országokba történő kiszállítására – és egyúttal exporttámogatás igénybevételére – feljogosító exportengedélyek kiállítása és elszámolása.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportőrei, függetlenül attól, hogy az EU mely tagállamában van a székhelyük.

A támogatás mértéke

Az EU Hivatalos Lapjában közzétettek szerint változik, de jelenleg nincs támogatás. (Lásd: „Jogszabályok” lap.)

Kérelembenyújtás

Az exportengedély / exportbizonyítvány / AGREX kiállítása iránti kérelmet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályára kell benyújtani, a jelen kiválasztott jogcím Tájékoztatók menüpontja alatt található Tájékoztató az exportbizonyítványok rendszeréről című dokumentum 1a, vagy 1b számú mellékletében szereplő minta szerinti nyomtatványon.

Az exportengedély / exportbizonyítvány / AGREX kiállítása iránti kérelmet írásban: postai úton, telefaxon, személyesen, vagy elektronikus úton az Ügyfélkapu rendszerén keresztül kell benyújtani. Postai úton történő benyújtás esetén a kérelmet a Kincstár H-1892 Budapest postacímére kell feladni. Telefaxon történő benyújtás esetén a 06-1-219-4511, vagy 06-1-219-4512 számra kell küldeni a kérelmet. Személyes benyújtásra ügyfélfogadási időben a Kincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Ügyfélszolgálatán van lehetőség (cím: Budapest, IX. kerület, Soroksári út 22-24.).

Az exportengedélyt / exportbizonyítványt / AGREX-et a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya állítja ki, ami az ügyfél külön kérésére személyesen is átvehető a Kincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Ügyfélszolgálatán, ellenkező esetben postázásra kerül az ügyfél – Kincstár által vezetett – Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe bejelentett levelezési címére.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.