Kiválasztott jogcím: Rizs-, és rizstermék-export

Megjelenés: 2009.11.05. 14:50 Utolsó módosítás: 2017.05.11. 09:55

Rizs-, és rizstermék-export engedélyezése

Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja rizs, és rizstermékek Európai Unión (EU) kívüli országokba történő kiszállítására feljogosító exportengedélyek kiállítása és elszámolása.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

Az EU bármely tagállamában székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, továbbá az EU bármely tagállamában lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel rendelkező olyan természetes személy, aki Magyarországon gazdasági tevékenységet folytat.

A támogatás mértéke

Az intézkedés nem jár kifizetéssel.

Kérelembenyújtás

Az exportengedély / exportbizonyítvány / AGREX kiállítása iránti kérelmet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályára kell benyújtani, a jelen kiválasztott jogcím Tájékoztatók menüpontja alatt található Tájékoztató az exportbizonyítványok rendszeréről című dokumentum 1a, vagy 1b számú mellékletében szereplő minta szerinti nyomtatványon.

Az exportengedély / exportbizonyítvány / AGREX kiállítása iránti kérelmet írásban: postai úton, telefaxon, személyesen, vagy elektronikus úton az Ügyfélkapu rendszerén keresztül kell benyújtani. Postai úton történő benyújtás esetén a kérelmet a Kincstár H-1476 Budapest, Pf.: 407. postacímére kell feladni. Telefaxon történő benyújtás esetén a 06-1-219-4511, vagy 06-1-219-4512 számra kell küldeni a kérelmet. Személyes benyújtásra ügyfélfogadási időben a Kincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Ügyfélszolgálatán van lehetőség (cím: Budapest, IX. kerület, Soroksári út 22-24.).

Az exportengedélyt / exportbizonyítványt / AGREX-et a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya állítja ki, ami az ügyfél külön kérésére személyesen is átvehető a Kincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Ügyfélszolgálatán, ellenkező esetben postázásra kerül az ügyfél – Kincstár által vezetett – Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe bejelentett levelezési címére.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.