Jogcím

Kiválasztott jogcím: Termeléshez kötött közvetlen anyatehéntartás támogatás

Tájékoztató szarvasmarhatartók részére állattal kapcsolatos bejelentési határnapokról

Utolsó módosítás: 2022.05.03 10:25

A termeléshez kötött támogatásokra vonatkozó uniós szabályok előírják a támogatással érintett állatfajok nyomon követését az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (ENAR).

Az egységes kérelem benyújtása során kiemelten kérjük a termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyatehéntartás, termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás, illetve termeléshez kötött hízottbikatartás támogatás iránti kérelmet benyújtó ügyfeleket, hogy a benyújtás során gondosan ellenőrizzék a kérelmezni kívánt egyedek megfelelőségét, azaz tekintsék át, hogy az ENAR adatbázisba történő bejelentés során betartásra kerültek-e a jogszabályban rögzített határidők.

 

Az egyes ENAR események bejelentése során az alábbi határnapok betartása szükséges:

 

Esemény

Felelős

Határidő

Önálló tenyészet

Körzetbe sorolt tenyészet

Borjú születésének jelentése az ENAR felelősnek

NEM RELEVÁNS

Tartó

A születést követő 10. napon belül.

Borjú megjelölése

Tartó

ENAR felelős

A születést követő 20. napig

Borjú bejelentése

ENAR felelős

ENAR felelős

A jelölést követő 7. napig

3. országból importált állat megjelölése

Tartó

ENAR felelős

Az állategészségügyi vizsgálatot követő 20. napig

3. országból importált állat bejelentése

ENAR felelős

ENAR felelős

A jelölést követő 7. napig

EU tagállamból beszállított állat bejelentése

ENAR felelős

ENAR felelős

Az állategészségügyi vizsgálatot követő 7. napig

Kiesett, vagy megrongálódott füljelzők pótlásának megrendelése

Tartó, ENAR felelős

ENAR felelős

A kiesés, rongálás észlelésétől számított 48 órán belül

Pótlás füljelzők behelyezése

Tartó

ENAR felelős

A pótlás átvételét követő 48 órán belül

Egyed kikerülésének jelentésére szolgáló marhalevél vagy szelvény átadása az ENAR felelősnek

Tartó

Tartó

A kikerülést követő 3 napon belül

Egyed bekerülésének jelentésére szolgáló marhalevél átadása az ENAR felelősnek

Tartó

Tartó

A bekerülést követő 3 napon belül

Elveszett, megsemmisült vagy betelt marhalevél esetén értesíteni az ENAR felelőst

Tartó

Tartó

Az eseményt követő 3 napon belül

Egyed kikerülésének jelentésére szolgáló marhalevél vagy szelvény kitöltése, és beküldése az országos adatbázisnak

ENAR felelős

ENAR felelős

A kézhezvételt követő 4 napon belül

Egyed bekerülésének jelentésére szolgáló marhalevél kitöltése, és beküldése az országos adatbázisnak

ENAR felelős

ENAR felelős

A kézhezvételt követő 4 napon belül

Elveszett marhalevél igénylése

ENAR felelős

ENAR felelős

Haladéktalanul

 

 

Minden olyan bejelentés, mely ezen határnapokat követően kerül bejelentésre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felé, késett bejelentésnek minősül.

Ennek ellenőrzésére már nem kizárólag a Kölcsönös megfeleltetés keretében kerül sor, hanem minden jogcím esetében a releváns bejelentések ellenőrzése is megtörténik.

 

Jogcímenkénti példa:

Húshasznú anyatehéntartás támogatás esetében az ellési arány vizsgálata során ellenőrzésre kerül, hogy a borjú ENAR rendszerbe történő bejelentése megvalósult-e maximum 27 napon belül. Amennyiben nem, úgy az ellés nem vehető figyelembe az ellési arány meghatározása során.

Hízottbikatartás támogatás esetében a támogathatóság egyik feltétele, hogy a kérelmezett egyed ügyfél tenyészetéből történő kikerülését követően levágásra vagy exportálásra kerüljön. Amennyiben az egyedet levágják, úgy ellenőrzésre kerül, hogy ügyfél tenyészetéből történő kikerülés ténye bejelentésre került-e, amennyiben igen, úgy az 7 napon belül (3+4) megvalósult-e.

Tejhasznú tehéntartás támogatás esetében támogatási feltétel, hogy a kérelmezett egyed legalább egyszer ellett. A jogosultsági feltételek ellenőrzése során ellenőrzésre fog kerülni a borjú bejelentéséhez kapcsolódó határnapok betartása.

 

Javasoljuk, hogy körzetbe sorolt tenyészet esetében az egyes események kapcsolattartónak történő bejelentése során a NÉBIH honlapján elérhető dokumentum kerüljön kitöltésre:

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1146995/449-2007-melleklet.pdf/a353b0b8-064c-4858-876b-a4ac4605e767

 

Az https://portal.nebih.gov.hu/enar oldalon minden állatfaj tekintetében megtalálhatók a vonatkozó jogszabályok által előírt határidők, a dokumentumok pdf formátumban szabadon letölthetők.

Kapcsolódó jogcímek