Jogcím

Kiválasztott jogcím: Termeléshez kötött közvetlen anyatehéntartás támogatás

Tájékoztató a több tartási hellyel rendelkező állattartókat érintő adategyeztetésről

Utolsó módosítás: 2020.05.18 14:12

A hatékony járványügyi intézkedések előfeltétele, hogy a hatóság pontos információval rendelkezzen minden állatról, azaz tudja, hogy egy adott tenyészetben hány állatot tartanak. A több tartási hellyel rendelkező állattartóknak legkésőbb 2020. május június 15-ig kell nyilatkozniuk a pontos adatokról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) e célra létrehozott elektronikus felületén.

A Magyar Államkincstár (Kincstár) felhívja a kérelmezők figyelmét, hogy fenti adategyeztetést a megjelölt határnapig kötelesek teljesíteni, melyről tájékoztató és az eljárásrendek megtalálhatóak a NÉBIH honlapján.

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy amennyiben olyan támogatási igényléssel rendelkeznek, melyhez kapcsolódóan az állatok tenyészete/tartási helyének ismerete és nyomon követése a támogatás odaítélésének egyik feltétele, úgy az alábbiak szerint járjanak el:

Anyatehéntartás támogatás: lehetőleg az egységes kérelem benyújtását megelőzően teljesítsék adategyeztetési kötelezettségüket, annak érdekében, hogy a benyújtó felületen már a valós állapotnak megfelelően rögzíthessék a tenyészet azonosítóját. A korábban benyújtott Egységes kérelem esetén a tenyészetkód módosulását követő 15 napon belül adatváltozás benyújtásával szükséges bejelenteni az új tenyészetkódot.

Anyajuhtartás támogatás: az intézkedés tekintetében a birtokon tartási időszak alatt történt új tenyészet bevonása esetén szintén 15 napos határidővel adatváltozás benyújtásával szükséges bejelenteni az új tenyészetkódot. FIGYELEM! Új instruktori igazolás kiadására nem kerül sor, azt csatolni az adatváltozáshoz nem szükséges!

Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás: a kedvezményezetteknek az új tenyészet bevonásának napjától számított 15 napon belül elektronikus úton változás bejelentés benyújtásával szükséges bejelenteni az új tenyészetkódot.

Tejhasznútehén-tartás támogatás, és a hízottbika-tartás támogatás jogcímek esetében a fenti adategyeztetési kötelezettség további bejelentési kötelezettséget nem okoz!

Az adatváltozás, illetve változás bejelentéssel kapcsolatos, kitöltést segítő felhasználó tájékoztatók az alábbi linken érhetőek el:

Adatváltozás:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes

Változás bejelentés:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/3101643/tajekoztatok/valtozas-bejelentes-a-vp3-14-1-1-16-kodszamu-a-tejagazat-szerkezetatalakitasat-kisero-allatjoleti-tamogatas-jogcim-kapcsan

Kapcsolódó jogcímek