Jogcím

Kiválasztott jogcím: Mezőgazdasági kistermelői támogatás

Mezőgazdasági kistermelői támogatás

Utolsó módosítás: 2021.04.15 10:39

A mezőgazdasági termelőknek a 2015-2020 közötti támogatási időszakra vonatkozóan a 2015. évben lehetősége nyílt belépni mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerbe, mely támogatás a közvetlen támogatások egy alternatívájaként felváltja az 1307/2013/EU rendelet III. és IV. címe alapján nyújtandó támogatásokat (kivéve az átmeneti nemzeti támogatások).

A támogatási időszak 2020-2022-ig tart.

A kistermelői támogatási rendszerbe történő belépést a 2015-2022-ig tartó időszakra csak 2015. augusztus 15-ig lehetett jelezni.

A kistermelői támogatási rendszerben részt vevő termelőknek támogatási igényüket minden évben az adott évi egységes kérelem keretében kell benyújtaniuk!

A kistermelői támogatás kifizetésének speciális feltétele, hogy a termelő 2015. évben megállapított támogatható területnél kevesebb területet nem használhat, továbbá területein mezőgazdasági tevékenységet kell folytatnia. Az egyes parcellák támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt.

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015 (II. 19.) FM rendelet szerinti átmeneti nemzeti támogatásokat a kistermelői támogatási rendszerbe belépett mezőgazdasági termelők is igényelhetik, illetve jogosultak a történelmi bázis alapú támogatásra, amennyiben megfelelnek az egyes támogatási jogcímek esetén a támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeknek.

A kistermelői támogatási rendszerben résztvevő mezőgazdasági termelőknek nem kötelező a zöldítés követelményeinek betartása, illetve a kistermelői támogatási rendszer által kiváltott területalapú támogatási rendszer jogcímeinél a kölcsönös megfeleltetés betartása nem kerül ellenőrzésre, meg nem felelés esetén nincs szankció.

Ha a 2015. évet követő években a mezőgazdasági termelő ki kíván lépni a kistermelői támogatási rendszerből, akkor ezt a szándékát az adott évben beadásra kerülő egységes kérelmében kell jeleznie.

Kapcsolódó jogcímek