Kiválasztott jogcím: Hitelekhez kapcsolódó költségek csekély összegű támogatása

Megjelenés: 2015.12.04. 12:17 Utolsó módosítás: 2020.05.27. 07:37

Hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatos költségek csekély összegű támogatása

Jogcím/intézkedés célja

Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók, továbbá az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) által működtetett MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 és az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében megkötött hitelszerződéssel rendelkező vállalkozások a hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatos költségekre vissza nem térítendő csekély összegű támogatást vehetnek igénybe.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

A hitelprogramok meghatározott jogosultsági feltételeinek az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet, illetve a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet előírásainak megfelelő kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás, továbbá az egyes kedvezőtlen piaci helyzettel érintett agrárgazdasági szakágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 7/2018. (XII. 10.) AM rendelet előírásainak megfelelő sertéstartással, illetve fás szárú gyümölcsültetvények művelésével foglalkozó termelő, illetve a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű csekély összegű támogatásról szóló 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet előírásainak megfelelő vállalkozás.

A támogatás mértéke

A 39/2011. (V. 18.) VM rendeletben, a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletben, a 37/2018. (XII. 10.) AM rendeletben, és a 14/2020. (IV. 10.) AM rendeletben meghatározottak szerint.

További tájékoztató az alábbi honlapokon érhető el.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolódó linkek:

www.mfb.hu

www.kavosz.hu/agrar-szechenyi-kartya