Jogcím

Kiválasztott jogcím: Méhegészségügyi csekély összegű támogatás

Méhegészségügyi csekély összegű támogatás

Utolsó módosítás: 2023.01.17 14:03

Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja a kérelmező részére vissza nem térítendő, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti, mezőgazdasági csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtása a tenyészetében lévő méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzése érdekében.

Figyelem!

 

2023. évben méhegészségügyi csekély összegű támogatás igénybevétele helyett, Válságtámogatás - méhegészségügyi támogatás igénybevételére nyílik lehetőség.

 

A támogatás iránti kérelmeket 2023. évben 2023. február 1. és 2023. február 28. között lehet benyújtani.

 

További információ (pl. támogatás igénylésének módja és feltétele) a honlapon a  Támogatások / Nemzeti támogatások / Válságtámogatások / Válságtámogatás - Méhegészségügyi támogatás menüpont alatt elérhető el.

 

Fentiek alapján, méhegészségügyi csekély összegű támogatás iránti kérelem benyújtására jelenleg nincs lehetőség, a kapcsolódó tartalmak a teljes körű tájékoztatás érdekében érhetőek el a honlapon!

 

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolódó jogcímek