Kiválasztott jogcím: Méhegészségügyi csekély összegű támogatás

Megjelenés: 2019.06.25. 11:29 Utolsó módosítás: 2020.01.06. 14:28

Méhegészségügyi csekély összegű támogatás

Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja a kérelmező részére vissza nem térítendő, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti, mezőgazdasági csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtása a tenyészetében lévő méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzése érdekében.

Támogatás jogosultja

A 29/2019 (VI. 20.) AM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) alapján az intézkedés igénybevételére az a Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelemre nyilvántartásba vett természetes vagy jogi személy jogosult, aki vagy amely:

  • 2019. november 15. napján a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik;

  • 2019. évi monitoring vizsgálatok során az adataiban megállapított változásokat az illetékes megyei kormányhivatalhoz bejelentette;

  • nyilatkozik a támogatási rendelet 4. § (1) bekezdés c) - e) pontjában foglaltakról.

A kérelmező (vagy meghatalmazottja) 2020.02.01. és 2020.02.28. között kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással, mindösszesen egy darab támogatási kérelmet nyújthat be, a Kincstár által erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületén keresztül.  

A támogatás mértéke

2020. évre 700 millió forint a támogatási rendelet alapján meghatározott keretösszeg.

A kérelmező a 2019. november 15. napján a TIR nyilvántartásban szereplő méhállomány alapján, méhcsaládonként 1 000 Ft támogatásra jogosult azzal, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret mértékét.

Amennyiben az adott támogatási évben, az összes kérelmező részére megállapított jogosult támogatási összeg meghaladja a rendelkezésre álló keretösszeget, a kérelmezők részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken (visszaosztás).

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.