Kiválasztott jogcím: Méhegészségügyi csekély összegű támogatás

Megjelenés: 2019.06.25. 11:29 Utolsó módosítás: 2021.02.23. 10:52

Méhegészségügyi csekély összegű támogatás

Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja a kérelmező részére vissza nem térítendő, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti, mezőgazdasági csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtása a tenyészetében lévő méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzése érdekében.

Figyelem!

 

Az egyes agrártámogatások keretösszegét és támogatási formáját érintő módosításokról szóló 65/2020. (XII. 17.) AM rendelet alapján, 2021. évben méhegészségügyi csekély összegű támogatás igénybevétele helyett, méhegészségügyi átmeneti támogatás igénybevételére nyílik lehetőség 2021. február 1. és 2021. március 1. között.

 

További információ (pl. támogatás igénylésének módja és feltétele) a honlapon a  Támogatások / Nemzeti támogatások / Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások / Méhegészségügyi átmeneti támogatás menüpont alatt elérhető el.

 

A méhegészségügyi csekély összegű támogatás iránti kérelem benyújtási időszaka lezárult, a kapcsolódó tartalmak a teljes körű tájékoztatás érdekében érhetőek el a honlapon!

 

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.