Jogcím

Kiválasztott jogcím: Termeléshez kötött cukorrépa termesztés támogatása

CUKORRÉPA TERMESZTÉS TÁMOGATÁSA

Utolsó módosítás: 2023.03.08 11:55

A mezőgazdasági termelőknek cukorrépa termesztés esetén lehetősége van az alap területalapú támogatás (BISS) mellett termeléshez kötött cukorrépa támogatás igénylésére.

Cukorrépa termesztés támogatásának igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely cukorrépát termel, legalább a rendelet mellékletében meghatározott, hektáronkénti minimális mennyiségű minősített szaporítóanyagot az általa a cukorrépa termesztés támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, és a szaporítóanyag beszerzését igazolja.

Tárgyévben a cukorrépa megtermelésére a cukorrépa feldolgozóval - közvetlenül vagy cukorrépa- integrátoron keresztül - kötött cukorrépaszállítási szerződés másolatát az igényléskor benyújtja.

Igénylést követő év február 1-jéig a Kincstár részére ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton meg kell küldenie a cukorrépa- feldolgozó által kiállított, a cukorrépa átvételéről szóló bizonylat másolatát vagy ha integrátoron keresztül termelt cukorrépát, akkor az integrátor által kiállított, a cukorrépa átvételéről és a cukorrépa- feldolgozónak történő továbbításáról szóló igazolás másolatát.
 

Kapcsolódó jogcímek