Jogcím

Kiválasztott jogcím: Termeléshez kötött rizstermesztés támogatása

RIZSTERMESZTÉS TÁMOGATÁSA

Utolsó módosítás: 2023.03.08 11:56

A mezőgazdasági termelőknek rizstermesztés esetén lehetősége van az alap területalapú támogatás (BISS) mellett termeléshez kötött rizstermesztés támogatás igénylésére.

Rizstermesztés támogatása azon területek után vehető igénybe, melyeken a mezőgazdasági termelő 100610 KN kód alá tartozó rizst termeszt, a rizst legkésőbb május 31-éig elveti, az állományt rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig megőrzi, 2,5 tonna/hektár minimális hozamot igazoltan elér, és az alábbi feltételek közül legalább egyet teljesít: 

• Legalább a rendelet mellékletében meghatározott, hektáronkénti minimális mennyiségű minősített szaporítóanyagot az általa a rizstermesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, és a szaporítóanyag beszerzését igazolja, vagy 

• A termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában tárgyévben legalább 2,5 tonna/hektár minimális hozam mértékéig, az egységes kérelem beadásig megkötött, jégeső és viharkár elleni érvényes, díjrendezett biztosítással rendelkezik. Ebben az esetben A támogatásban részt vevő mező - gazdasági termelőnek az igénylést követő év február 1-jéig a Kincstár részére ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton meg kell küldenie a biztosításra vonatkozó igazoló dokumentumot.

Rizstermesztés támogatás jogosultságának alapvető feltétele, hogy a mezőgazdasági termelőnek a tárgyévi alaptámogatási (BISS) kérelmét a Kincstár részben vagy egészben jóváhagyja és a rizstermesztés támogatásra jogosult terület elérje az 1 hektárt.
 

Kapcsolódó jogcímek