Jogcím

Kiválasztott jogcím: Területalapú (SAPS) és Közvetlen Támogatások

A fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

Utolsó módosítás: 2018.07.20 10:09

A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlament és tanácsi rendelet (továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 50. cikke alapján a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás a mezőgazdasági termelők generációváltását segíti elő. A legfeljebb öt éven keresztül igénybe vehető területalapú támogatásra minden olyan 40 évnél nem idősebb termelő jogosult, aki újonnan kezdi vagy legfeljebb öt éve kezdte mezőgazdasági tevékenységét. A jogcím keretében nem csak természetes személyek, hanem jogi személyek is támogathatóak.

Kapcsolódó jogcímek