Jogcím

Kiválasztott jogcím: Burley dohány - termeléstől elválasztott

Burley dohány - termeléstől elválasztott

Utolsó módosítás: 2021.04.15 11:13

Jogcím/intézkedés célja

Burley dohány - termeléstől elválasztott támogatása jogcím esetében a támogatásra való jogosultságot a Magyar Államkincstár az általa vezetett nyilvántartás szerint a mezőgazdasági termelőnek az aktuális támogatási évre rendelkezésére álló történelmi bázisjogosultságok alapján állapítja meg.

Támogatás/egyéb jog jogosultja

Burley dohány támogatása történelmi bázisjogosultsággal rendelkezők.

A támogatás mértéke

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendeletben meghatározott jogcímek tekintetében a vonatkozó mérték rendeletben meghatározott egyes jogcímekhez kapcsolódó egységnyi támogatási összegnek megfelelően.

A támogatás igénybevételének feltételei:

  • A támogatás a történelmi bázis jogosultság alapján, az egységes területalapú támogatás tekintetében a mezőgazdasági termelő részére megállapított támogatható terület mértékéig vehető igénybe.
  • A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet (a továbbiakban: szerkezetátalakítási rendelet) 3. §-a alapján a szerkezetátalakítási programban résztvevő mezőgazdasági termelő egyéni történelmi bázisa alapján, a Mérték rendeletben meghatározott összegű támogatásra jogosult.
  • A támogatás legfeljebb a szerkezetátalakítási rendelet szerint megállapított Virginia és Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok számát nem meghaladó számú, azonos típusú támogatási jogosultság után vehető igénybe.
  • A támogatás teljes összegére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program előírásainak maradéktalanul megfelel. Ha a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program előírásainak teljesítésére 70%-ban vagy annál nagyobb mértékben kerül sor, a mezőgazdasági termelő a teljesítésnek megfelelő százalékos mértékben jogosult dohánytermesztési átmeneti nemzeti támogatásra. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti program előírásainak 70%-nál kisebb mértékben való teljesítése esetén a mezőgazdasági termelő dohánytermesztési átmeneti nemzeti támogatás igénybevételére nem jogosult.

Kapcsolódó jogcímek