Kiválasztott jogcím: Tejtermelés támogatás

Megjelenés: 2007.10.02. 13:44 Utolsó módosítás: 2017.01.13. 11:26

Történelmi bázis alapú támogatás

A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet értelmében az alábbi termeléstől elválasztott, ún. történelmi bázis alapú mezőgazdasági vagyon értékű jogokat tartja nyilván a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár):

 • hízottbika-tartás támogatása;
 • tejtermelés támogatása;
 • extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása;
 • kedvezőtlen adottságú területeken történő anyajuhtartás támogatása;
 • anyatehéntartás támogatása;
 • Burley dohány termesztés támogatása;
 • Virginia dohány termesztés támogatása;
 • rizs termesztés támogatása;
 • hüvelyesek termesztésének támogatása;
 • egyes szántóföldi növények támogatása;
 • kiegészítő hízottbika-tartás támogatás

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet értelmében az alábbi történelmi bázisjogosultságokra vonatkozóan vehető igénybe támogatás:

 • hízottbikatartás és kiegészítő hízottbikatartás támogatása,
 • tejtámogatás,
 • extenzifikációs szarvasmarha támogatás,
 • kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh-támogatás,
 • Burley-dohány termesztésének támogatása,
 • Virginia-dohány termesztésének támogatása,

A 2010. támogatási évtől kezdődően, a 160/2008. (XII.18.) FVM rendelet alapján, megállapításra került a hízottbika-tartás támogatás kiegészítő történelmi bázisjogosultság.

A történelmi bázisjogosultság mezőgazdasági vagyonértékű jog, amely bizonyos feltételek mellett átruházható, ideiglenesen átengedhető, örökölhető, és amelyről az országos tartalék javára ellentételezés nélkül le lehet mondani. A történelmi bázis jogosultságok mozgásának részletes szabályait a 106/2007. (IX.24.) FVM rendelet és a Kincstár által megjelentetett vonatkozó Közlemények szabályozzák. A történelmi bázis jogosultságok változásának nyomon követésére szolgáló nyilvántartó rendszer működtetését, és az annak kapcsán felmerülő hatósági feladatokat a Kincstár látja el. A nyilvántartásban szereplő történelmi bázis jogosultságban bekövetkezett változások az ügyfél kérelme alapján kerülhetnek átvezetésre.

A mezőgazdasági termelő rendelkezésére álló, egy adott jogcímre vonatkozó történelmi bázis jogosultságok összessége a történelmei bázis.

A történelmi bázis alapú támogatás a mezőgazdasági termelőnek az adott támogatási évben rendelkezésére álló történelmi bázisa alapján kerül kifizetésre, amennyiben az 5/2015. (II. 19.) FM rendeletben meghatározott támogatási feltételeknek megfelel. Történelmi bázis alapú támogatásokat nem kell igényelni. A támogatások a Kincstár által vezetett nyilvántartás alapján automatikusan folyósításra kerülnek az 5/2015. (II. 19.) FM rendeletben előírt határidőig.